0086-574-63750919
0086-574-63753858

Products List
Contact Us

Cixi Jiajie Bearing Co., Ltd.

Add:No.39,Gongye Road,Zhangqi Town,Cixi,Zhejiang

Tel:+0086-574-63750919

   +0086-574-63753858

Fax:+0086-574-63749966

E-mail:sales@radbearings.com

Web:www.keanuville.com

   www.radbearings.com

Products ★ Location:Home > Products>>Inch Series Bearings

Inch Series Bearings

Inch Series Bearings->>Inch Series Bearings
轴承型号 内径 外径 高度B 基本额定载荷 极限转速
d D 开式 闭式 动载荷Cr 静载荷Cor 润滑油 润滑脂
R4 6.35 15.875 4.98 4.98 1601 667 43000 36000
R6 9.525 22.225 5.56 7.14 3330 1400 37000 31000
R8 12.7 28.575 6.35 7.94 5120 2400 30000 26000
R10 15.875 34.925 7.14 8.73 6000 3250 24000 20000
R12 19.05 41.275 7.94 11.11 9380 5030 21000 18000
R16 25.4 50.8 9.53 12.7 10060 5850 16000 14000
99502 15.875 34.925 11 11 7620 3710 26000 20000
1616 12.7 28.575 9.53 9.53 5627 2392
1620 11.112 34.925 11.112 7620 3710
1621 12.7 34.925 11.112 7620 3710
1622 14.287 34.925 11.112 7620 3710
1623 15.875 34.925 11.112 7620 3710
1628 15.875 41.275 12.7 11440 5430
1630 19.05 41.275 12.7 12.7 9380 5030
1635 19.05 44.45 12.7 9380 5030
1641 25.4 50.8 14.3 14020 7880

Hits:4031 ,UpdateTime:2016/1/27 9:15:21   [Previous][Next][Back
0_10_狠狠在线插口